Doç. Dr. Yılser Devrim 29 Ekim 1975 tarihinde İzmir’de doğdu. Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 1997 yılında Mühendis, 2002 yılında Yüksek Mühendis ve 2006 yılında Doktora ünvanlarını almıştır. Doktora Sonrası Araştırmacı olarak 2007-2011 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünde araştırmalar yapmıştır. 2011-2013 yılları arasında ODTÜ Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi firmaları arasında yer Alan TEKSİS firmasında AR-GE Yöneticisi olarak çalışmaya başlamıştır. Bu süreçte savunma sanayimiz için önemli bir yere sahip olan Hidrojen Enerjisi ve Yakıt hücreleri ile ilgili çok sayıda Ulusal ve Uluslararası projelerde yer almıştır. 2013 yılında Yardımcı Doçent olarak başladığı Atılım Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümündeki görevini 2015 yılından bu yana Doçent olarak sürdüren Doç. Dr. Yılser Devrim 2018 yılından itibaren de Atılım Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörlüğü görevini yürütmektedir.