KOSGEB Başkanı
Prof.Dr.Cevahir Uzkurt
1995 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde lisans, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Siyaset Ana Bilim Dalı’ndan yüksek lisans, 2002 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı’nda doktora derecesi almıştır.

UZKURT, sırasıyla Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Doçent olduktan sonra bir yıllığına Amerika’da misafir Öğretim Üyesi olarak görev yapan UZKURT, ulusal Ar-Ge ve yenilik (inovasyon) sistemleri, yenilik yönetimi, yenilikçi organizasyon kültürü, pazarlama ve yenilik ilişkisi üzerine proje çalışmaları yürütmüştür.

2015 yılında Profesör unvanı alan UZKURT’un uzmanlık alanları içerisinde ayrıca yenilik (inovasyon yönetimi), Türkiye’nin yenilik ve Ar-Ge ekosistemi, ulusal yenilik sistemleri ve ağları, girişimcilik yönetimi, Türkiye’nin girişimcilik, inovasyon ve Ar-Ge mevzuatı, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Sanayi Ar-Ge Merkezleri, Ar-Ge, inovasyon ve ticarileşmeye verilen devlet destekleri, pazarlama yönetimi ve stratejileri, pazarlama araştırmaları, araştırma yöntemleri, yenilikçi organizasyon kültürü ve yapısı, kamu-üniversite-sanayi işbirliği, fikri mülkiyet hakları, Ar-Ge ve Kuluçka Merkezleri, kamu destekleri etki analizi yer almaktadır. Bu alanlara ilişkin ulusal ve uluslararası akademik platformlarda yayınlanmış çok sayıda akademik makale ve kitapları bulunmaktadır.

31 Ocak 2012’de bürokraside göreve başlayan UZKURT, sırasıyla; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü (2012-2015), aynı bakanlıkta Müsteşar Yardımcısı (2015-2018) olarak görev almıştır. Ayrıca TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliği (2014-2018), TPE Danışma Kurulu üyeliği (2013-2018) ve Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu (2015-2017) üyeliği yapmıştır. 7 Haziran 2017 tarihinden itibaren KOSGEB Başkanı olarak görev yapmakta olan UZKURT, aynı zamanda 2017 yılından bu yana Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkan Yardımcılığı ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan UZKURT, 1973 Niğde doğumludur.