Güven Fidan, lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTÜ Bilgisayar Mühendisliğinden ve doktora derecesini ODTÜ Bilişim Sistemlerinden almıştır. Aynı zamanda ODTÜ Endüstri Mühendisliği yandal programını tamamlamıştır. Profesyonel iş hayatında birçok girişimin kurucusu ve ticari projenin yanısıra, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli Ar-Ge niteliğindeki projelerde yeralmış ve yönetmiştir. Çeşitli üniversitelerde yarızamanlı dersler denvermektedir. Güven Fidan’ın güncel ilgi alanları, büyük veri, yapay zeka,bulut tabanlı sistemler, bilgi getirimi ve çıkarımı, veri madenciliği, öneri ve bütünleşik sistemlerdir.