Dr. Derya Çağlar, Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Genel Müdürü.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yan dal programını derece ile bitirdi. 2004 yılında yüksek lisans programını Ball State Üniversitesi (Muncie, İndiana, ABD) Kentsel ve Bölgesel Planlama Ana Bilim Dalında Planlama Karar Destek Sistemleri üzerine tamamladı. Yapmış olduğu çalışmalar dolayısıyla, Amerikan Planlama Kuruluşu tarafından verilen Olağanüstü Öğrenci Ödülünü aldı.

Purdue Üniversitesi (West Lafayette, İndiana, ABD) Çevre ve Doğal Kaynaklar Yönetimi ve Ekonomisi Bölümünde doktorasını tamamladı. Doktora süresince Çok Kriterli Karar Destek Sistemleri Analizi, Karar Teorisi, Mekânsal Ekonometri ve Çevre ve Doğal Kaynaklar Planlaması üzerine çalıştı. Hazırlamış olduğu analitik modelleme ile Çevre Sistemleri Araştırma Enstitüsü (ESRİ) tarafından düzenlenen uluslararası en iyi uygulamalar yarışmasında ikincilik ödülü kazandı.

2008 yılında California State Üniversite’sinde yardımcı doçent olarak akademik kariyerine başladı. Çevre yönetimi ve planlaması üzerine çeşitli dersler verdi, ulusal ve uluslararası projelerde görev aldı. Kentsel Sosyoekolojik Sistemler ve Su Yönetimi konusu üzerine hazırlamış olduğu projeye Amerikan Ulusal Bilim Kuruluşu(NSF) tarafında fon desteği verildi.

2010 yılı itibariyle İş Geliştirme ve Strateji Birim Başkanı olarak Ankara Kalkınma Ajansı’nda göreve başladı. Ankara Bölge Planları ile çeşitli analiz raporları ve projelerin hazırlanmasında, ayrıca Ankara ili içerisinde işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesinde aktif rol oynadı. 2014 yılında Ajans’ta Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü olarak görev aldı. Bu süreçte bölgenin yatırım ve iş imkânlarının ulusal ve uluslararası düzeylerde tanıtım hizmetlerini yürütmüş, ayrıca yatırımcılar tarafından alınan yatırım kararı sonrası, yatırımın gerçekleştirilmesi ve işletme aşamalarını oluşturan sürece ilişkin yatırımcıların yönlendirilmesi hizmetlerinin geliştirilerek sunulmasını sağlamıştır.

2015 yılından beri Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Başlıca sorumlulukları arasında Ostim Teknopark’ın kurumsallaşma, stratejik gelişme ve pazarlama ve ağ stratejilerini belirlemek; bilim ve teknoloji yeniliği için bölgesel bir merkez olarak bölgenin rekabet gücünü artırmak için dünya standartlarında altyapı, teknik ve destek hizmetleri sağlamak; ve inovasyon fonlama programları, katma değerli programlar, iş ağı ve inkübasyon stratejileri geliştirmek gelmektedir.