1978 yılında doğdu. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2001 yılında avukatlık ruhsatını aldı. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Kürsüsünde “Boru Hatlarıyla Akaryakıt ve Gaz Taşımacılığında Kusursuz Sorumluluk Halleri” üzerine hazırlamış olduğu tez çalışması ile yüksek lisansını tamamladı. Kasım 1998-Nisan 1999 tarihleri arasında Kamu İşletmeciliğini Geliştirme Merkezinde hukuk danışmanı olarak görev yaptı. 1999 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nde Türkiye’nin Orta Doğu, Orta Asya, Kafkasya, Türki  Cumhuriyetler, Amerika ve  Avrupadaki dış ticaret politikasını ve bu ülkelerle yapılan çok taraflı anlaşmaları üzerine stajını tamamladı. 2001-2004 yılları arasında Turkish Petroleum International Co.(TPIC) Şirketinin hukuk müşavirliğini yaptı. 2004 yılından bu yana Tandoğan Hukuk Bürosunun kurucusu olarak çalışmaktadır.

Bunların yanı sıra almış olduğu muhtelif eğitimlerin bazıları; “Yeni Kamu İhale Kanununa Göre Başvuru Yollarına ilişkin Uzmanların Eğitimi Programı”, TOBB Üniversitesi , Ankara. 2006 (Uzman Sertifikası); “Enerji Hukuku Sertifika Programı” Bankacılık ve Ticaret Enstitüsü, Ankara, 2005 (Uzman Sertifikası); “Dış Ticaret Sertifika Programı” ANKUSEM(Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) Ankara, 17.03.2003 – 02.05.2003 (Uzman Sertifikası); Yeni Kamu İhale Kanununa Göre Uzmanların Eğitimi Programı”; Kamu İhale Kurumu, Ankara, 11-14.12.2002) Uzman Sertifikası); “İnşaat ve Tahkim Hukuku”, Bankacılık ve Ticaret Enstitüsü, Ankara, 2001-2002 (Uzman Sertifikası); “Türk/İsviçre Karşılaştırmalı Boşanma Hukuku “, Başkent Üniversitesi, Ankara, 11.10.2000 (Konuşmacı); “Bilkent üniversitesi MBA Öğrencileri için Tahkim ve William C.Vis Kurgusal Duruşma Yarışması 1998/1999 hakkında Seminer”, Bilkent Üniversitesi ,İşletme Fakültesi,Ankara, 1999 (Konuşmacı) “Dünya Bankası Kredileri”, Eğitmen(BOTAŞ 2010); “16. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı – ICCI 2009”, Konferans, (Sektörel Fuarcılık Organizasyonu, İstanbul/TURKİYE; 2009)  (Konuşmacı); “Türkiye 11. Enerji Kongresi”, Kongre, (Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Organizasyonu, İzmir/TÜRKİYE, 2009) (Konuşmacı); “Enerji Sözleşmeleri”, Eğitim Programı, (Bankacılık ve Ticaret Enstitüsü, Ankara/TÜRKİYE, 2009,2010) (Eğitmen); “15. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı – ICCI 2009”, Konferans, (Sektörel Fuarcılık Organizasyonu, İstanbul/TURKİYE; 2009)  (Konuşmacı); “Türk/İsviçre Karşılaştırmalı Boşanma Hukuku”, Seminer, (ELSA Organizasyonu, Başkent Üniversitesi, Ankara/TURKİYE; 10.11.2000)  (Konuşmacı); Bilkent Üniversitesi, İşletme Tahkim ve 1998-99 William C.Vis.Problemi ile ilgili olarak 1998-99 A.Ü.H.F. takım üyeleri ile birlikte Master öğrencilerine seminer (Konuşmacı)

Halen TÜGİAD(Türkiye Genç İşadamları Derneği) Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve genel Sekreteri olarak görev yapmakta olan Tandoğan,  IBA (Uluslararası Barolar Birliği) Enerji Grubu Yürütme Kurulu Üyesi ve  Pace Üniversitesi Kurgusal Duruşma Derneği Üyesidir.

Beril Pınar Tandoğan İngilizce ve Rusça bilmektedir.